2018-02 (13)
Portrety - rzeźba
Portrety - Smoleń
Portrety - Kraków
Groby znanych Polaków - cmentarz Rakowicki
Groby znanych Polaków - cmentarz Rakowicki
Groby znanych Polaków - cmentarz Rakowicki
Gidle
Okolice Smolenia
Ołtarz
Rzeźba
Kraków
ulica w Krakowie
Staw w Pilicy